#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Vítání nově narozených občánků

Pokud mají rodiče nově narozených dětí zájem zúčastnit se slavnostního obřadu „Vítání občánků“, prosíme, aby doručili vyplněný a podepsaný níže uložený formulář nebo kontaktovali obecním úřadě v Semaníně, kde získají všechny potřebné informace.

Ke slavnostnímu obřadu jsou zvány děti starší 6 týdnů do 1 roku věku, které trvale bydlí v Semaníně.

Formulář k poskytnutí údajů pro vítání občánků si můžete vytisknout a podepsat předem (ke stažení v odkazu pod tímto sdělením), nebo jej lze vyplnit přímo v kanceláři OÚ.

Souhlas se zpracováním OÚ - vítání občánků

Fotografie z vítání občánků jsou umístěny ve fotogalerii.