#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Územní plán obce

Platný územní plán obce Semanín byl schválen 28.12.2006 č. usnesení 60/06

Obecně závazná vyhláška obce Semanín č.1/2006 ozávazných částech Územního plánu obce Semanín OZV_1_06

Výkresová část Územního plánu obce Semanín:

 

Změna č.1 ÚP schválená dne 14.9.2009 č.usnesení 36/09.

 

 

Změna č. 2 Územního plánu obce Semanín

 - vydalo Zastupitelstvo obce Semanín na svém Veřejném zasedání dne 22.6.2016 pod usnesením č. 18/2016.

Změna č.3 Územního plánu obce Semanín

- vydalo ZO Semanín na svém Veřejném zasedání dne 25.5.2020 pod usnesením č. 27/2020.