#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

O obci

První zmínka o obci je z roku 1347 a byla uvedena v listině, kterou se dělil majetek mezi vznikající biskupství a tzv. klášterní konvent. Existestenci obce však můžeme předpokládat již ve druhé polovině 13. století.Semanín je tak obec velmi stará a pamatuje ještě dobu českých králů z rodu Přemyslovců.

Obec vznikla při osidlování rozsáhlých lesů v okolí Litomyšle litomyšlským premonstrátským klášterem. Semanín po celou svou historii patřil k litomyšlskému panství a jeho zařazení k České Třebové a do okresu Ústí nad Orlicí je novodobé.

V letech 1976 až 1998 byl Semanín přičleněn k městu Česká Třebová. K opětovnému osamostatnění došlo na základě refenda od 1.1.1998. Přestože byl Semanín samostatný již od ledna 1998 k osamostanění v právém slova smyslu došlo až v dubnu 1998, kdy byl obci předán veškerý majetek a obec mohla začít sama hospodařit.

Obyvatelstvo

V době osamostatnění na počátku roku 1998 měla obec 521 obyvatel, počet obyvatel k 31. 12. 2023 je  619.

Věkové složení

děti ve věku 0-18 měsíců                11              

děti od 18-ti měsíců do 6-ti let       21

děti od 6-ti let do 18-ti let              90

dospělí - muži                                255

dospělí - ženy                                242

Průměrný věk v letech:                    41

Nejstarší obyvatel narozen dne:    13.10.1930

Nejmladší obyvatel narozen dne:  19.12.2023

 


 

Obec Semanín najdete v Pardubickém kraji, v okrese Ústí nad Orlicí asi 3 kilometry jihovýchodně od České Třebové, na úpatí Kozlovského kopce v nadmořské výšce

420 - 480 m.n.m.

 

 

V obci je základní škola, mateřská škola, prodejna smíšeného zboží a hostinec.  Areál TJ Semanín nabízí sportovní vyžití pro zájemce o volejbal, tenis či fotbal. V zimním období je zde k dispozici kluziště s přírodním ledem.

V okolí Semanína je překrásná příroda která, láká návštěvníky jak k pěším procházkám tak k projížďkám na kole nebo na koni. Semanín obklopují od jihu a od západu poměrně hluboké lesy, které jsou z velké části bukové nebo smíšené. V lesích a na loukách v  okolí obce se vyskytuje mnoho druhů chráněných rostlin a živočichů, nejvýznamnějšími lokalitami v tomto směru jsou lokalita Na střelnici, starý ovocný sad nad obcí a údolí Semanínského potoka .

 

V obci je také několik kulturních památek. Jednou z nich je nepřehlédnutelná dominanta semanínské návsi – zvonice se zděným spodkem a bedněným patrem. Jedná se unikátní typ obranné zvonice pocházející pravděpodobně ze začátku 17. století. Zvonice se nachází v areálu kostela sv. Bartoloměje, který je v obci uváděn již v roce 1350. Současná budova kostela pochází pravděpodobně ze  17. století. Patrně nejstarší památkou v obci je kamenný smírčí kříž, který se nachází v bukovém lese nad obcí.