#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Kostel Semanín

   Kostel sv. Bartoloměje v Semaníně spravuje římskokatolická farnost Česká Třebová. Interiér prošel rekonstrukcí díky mnoha dotačním, sponzorským a dobrovolnickým aktivitám včetně spolupráce semanínských Čechů a Němců. Kostel je využíván víceúčelově. Kromě bohoslužeb je instalovaná stálá expozice Semanínská renesance, pořádají se koncerty, výstavy a různá setkávání. Číslo farního odděleného účtu pro semanínský kostel je: 30015-1321759389/0800 (do zprávy pro příjemce, prosíme, specifikujte účel, např.: "dar od xy na aktivitu xy ", děkujeme).

  V Semaníně bývá bohoslužba 1x měsíčně v sobotu či v neděli. Slavnostní je poutní mše koncem srpna na svatého Bartoloměje.  Rádi slavíme s ekumenickými spolubratry z jiných církví, dvojjazyčně s potomky semanínských Němců, náhodnými kolemjdoucími. Vítány jsou děti, ti, kteří se jinde necítí dobře, "hledající" aj.  Setkání často pokračuje  na přilehlé zahradě či faře aj. Zde je týdenní program bohoslužeb českotřebovské farnosti

    Expozice Semanínská renesance  Expozice Semanínská renesance

 

 

                                         Zveme do zvonice na výstavu Semanín v umění, videopozvánka zde, fotky:    plakátek dlouhodobé výstavy Semanín v umění12566

Bartolomějská pouť srpen 2020 s přednáškou Jiřího Pavlíka, saxofonovým kvartetem z Olomouce a s domácími klobásami: 1stůlJiří Pavlík přednáší o své cestě s vírou a o stavu naší církve2posezenísaxofonové kvarteto Navštívili jsme Lothara a Anitu Kindlovi u Heilbronnu. Lothar se v Semaníně narodil a Anita nám zapůjčila plastiky reflektující vyhnání. V kostele probíhají archeologické vykopávky. O duze v kostele a Víkendu otevřených zahrad zde. Zahájili jsme převod farního topolového větrolamu na biokoridor. Jaro tu bylo moc krásné. Česká televize Brno nás zařadila do pořadu Putování s párou - od 16. minuty u smírčího křížku, na zahradě, v kostele aj.  Veverka v hnízdě za velkým křížem vyvedla mladé. V době koronavirové uzávěry kostelů jsme pořádali domácí bohoslužby.  Velikonoce jsme prožili putováním. Naučili jsme se sbírat Jidášovy uši.

Anita Kindlvykopávkyduhafarní biokoridormedvědí česnek v Psí kuchyniPutování s párouveverka má hnízdo za křížemkostel s farou v Semanínědomácí bohoslužbyJidášovy ušiVelikonoční putování

 

    Leden 2020: Tříkrálová sbírka - děkujeme dárcům, pomocníkům, školce a koníkovi Barče za nashromáždění částky 16.069Kč pro potřebné, více též facebook.  Povedlo se i Putování za koledami, více též facebook 

52314Tříkrálovka 1   adventní koncert 2adventní koncert 2adventní koncert 3adventní koncert 4 

 Děkujeme za oba adventní koncerty: první 11.12. sboru gymnázia ČT a paní učitelce Pavlíkové a druhý 16.12. naší základní škole s učitelkami, asistentkami a externí zpěvačkou, více fotek na FB 

       Podzim 2019: obec zdařile opravila márnici a závěs historického zvonu.  Zvon po vyčištění prozradil další informace o své minulosti: byl určen pro někoho jiného. Nesl na sobě původně alianční erby manželského páru s věnováním. Máme i další objevy: semanínská zvonice a zvonice v Korouhvi mají příbuznou výzdobu. Velký kříž v kostele je kopií Myslbekova krucifixu.  Delegace Semajňáků navštívila Göppingen, kde jsme o Semanínu přednášeli.  Naše bohoslužby posilují Litomyšlané. Ustálila se kruhová dispozice židlí kolem obětního stolu. Po bohoslužbě někdy topinkujeme, či jinak bohoslužby ozvlášťňujeme.

márniceopravený závěsalianční erbypodhledyKorouhevská zvonicekopie MyslbekaMyslbekův krucifix přednáška Göppingen Semaníňáci přednáška  bohoslužba topinkování

       Léto 2019: povedená Bartolomějská pouť 25.8., též díky historikovi - knězi Tomáši Petráčkovi a skupině Deše. Kromě toho u nás přes léto pobyli tito přátelé: parabiblista Alexandr Flek, teolog Tomáš Halík a bratr Damián.

foto: Deše 1 - zpěvačky a muzikant s kabeláží pro mnoho nástrojůDešefoto: Deše 2 - Klára Jílková hraje divadlo: Maturitní projektDeše 2bylo teplo, koupalo sepečení kýtpozdravTomáš PetráčekNa Kopečku v Letohradě   bratranec Tomáš / bratr Daminánbratranec Tomáš / bratr Daminán   kostel a bodlákykřížek           Výstavu o pohledu vyhnaných Němců na svou původní vlast máme v těchto měsících umístěnou v unikátním kostelíku ve Vyšehorkách, díky zájmu tamnějšího pastýře Františka Lízny. Navštívili jsme ho i s manželi Flekovými

Saša věnoval Františkovi svou Parabibli. On mu na oplátku ukázal evangelickou bibli s komentáři, kterou právě čte.S Flekovými na výletě ve Vyšehorkáchpresbytář ve Vyšehorkáchkostelík v 50. letech vyhořel, dřevěné konstrukce jsou nově postavené       z kůruhousle6

   Květen 2019: koncert Komorního orchestru bývalých žáků Kajetána Zedínka, viz Českotřebovský zpravodaj, foto pan Mikulecký

 

   V dubnu 2019 jsme hostili setkání evangelické liturgické iniciativy COENA. Ranní, večerní i půlnoční chvály, včetně četby Písma, zpívali "klášterním" způsobem. Více o setkání v Český bratr 6/2019. Ve Farském lese rozkvetly lýkovce a podléšky. Začínáme převod farní části topolového větrolamu na biokoridor. Během 10 let topoly nahradíme duby, habry a babykami.  Zájemci o dřevo hlaste se. 

klášterní dispozice liturgierokovánínálepkaExemplář lýkovce ve Farském lese o velikosti asi 1,5mJaterník Farský prales začínáme obnovu farní části topolového větrolamu

 

  Investice 2019. Na skleněnou dveřní vložku jsme získali grant Tesco ve výši 10.000Kč, děkujeme! Dále chystáme 2. etapu restaurování kazatelny a archeologický průzkum presbytáře, abychom v dalších letech pokračovali opravou dlažby a omítky. 

grant Tescosponzoři opravdveřeVhled do kostelapohled přes dveře   presbytář, kde má proběhnout archeologický průzkum   restaurátor, památkářka a farář        

  Tříkrálová sbírka 2019  vynesla 16.525 Kč. Jak s nimi Charita naloží a jak si vedly ostatní obce je zde. Všem dárcům děkujeme a děkujeme koledníkům, jejich doprovodu, rodičům a učitelkám MŠ, kteří nás doprovázeli a také Kačce s koníkem Barčou!

  Vánoční vystoupení 13.12. připravila místní škola s novými učitelkami, video zde, fotoalbum zde (jméno: Semanín, kód: 151). Zpěv i scénku se světýlky doplnilo ochutnávání perníčků a mišpulí, adventního ovoce rostoucího v parku na návsi.  Průčelí o vánocích 2018 zdobí herrnhutská hvězda jako symbolické zakončení roku zaměřeného na historii Jednoty bratrské v Semaníně. 

s koníkem Barčouv bytovkáchpřed farouna horním konciv Zádulce     seminář Bad Kissingen 2                 Herrnhutská (adventní) hvězda 5Bartholomaee exora pro servis       děti a betlém, foto: J. SmolaNová paní ředitelka Marta Lederová, foto: J. Smolanejsilnější písnička: Marie a Anna od pí. uč. Veselé a hostující zpěvačky paní Bednářovérozdávání mišpulí    

 V listopadu 2018 jsme přednášeli o znovuoživení našeho kostela na památkářském semináři v Bad Kissingenu v Německu.  Přednáška navazuje na naši účast na konferenci Sacrum 2017 na Vyšehradě a na článek pro Sudetendeutsches Priesterwerk.

 

Trojiceprosba o ochranukříž před kostelemmisijní kříž detailnávespodzimjmelí

Díky obci je opraveno Trojiční sousoší na dolním konci a kříž z misií v roce 1836 před kostelem. 

 

 22.7. výročí 25 let služby našeho faráře MK se slavností nanebevzetí. Fotoreportáž naleznete na facebooku.      zábavaandělská eskortanikdo netuší, co odvedence čekápříchodžehnání farní obcishromáždění lidupohled z nebe

 

   V roce 2018 si připomínáme působení Jednoty bratrské v Semaníně. 19.5. uběhlo 470 let od úmrtí semanínského rychtáře Jakuba ve vězení za umožnění bratrských bohoslužeb v našem kostele. Ve spolupráci s církví Jednotou bratrskou z Ústí nad Orlicí jsme uspořádali ekumenické setkání s historickou přednáškou, výstavou - o ní zde aj.  Odkazy na historické články:    rychář Jakub,   rok 1548 na Litomyšlsku,   Jan Daniel ze Semanína,   Adam Bakalář aj.  Fotoreportáž  je na facebooku.

s vistáriínikys pomníkemz terasyspolupořádající D. Dostrašil - kazatel JB v Ústí n.O.dobové písně od Adama Bakalářepřednáška s promítánímguláš

    Bannery do nik průčelí jsou pořízeny ze sponzorských darů spolku Pro Semanín. Počítá se s využitím stojanů i pro jiné motivy.

                                   

Pískání na hlíněné slavíky o vánocích 2017  s rozhlasem Proglas 

O Semanínských stezkách, o kostele, o zvonici aj. s Českým rozhlasem Pardubice   (kostel: 4. - 18. minuta)                              

podzimz bokuprůvodkostel je otevřenýz kůruHrají Peštovi

  Podzim 2017                                               Bartolomějská pouť 2017 - více snímků viz: facebook

  Stavební investice 2017. Farnost Kraj podpořil 160 tisíci Kč na opravu průčelí kostela a 90 tisíci Kč na restaurování všech pískovcových prvků v kostele. Oprava průčelí odhalila např. letopočet stavby kostela na vrcholovém sloupku štítu a torzo červené malby na původní fasádě. 

historický průzkum fasádylešeníletopočet uprostřed slkoupkusloupek s obnoveným letopočtemčervená barva na staré omítcenápisdeskpořízení vitrínpředsíňvýstava do záříz kůruz podkůruopékání

   Od Pardubického kraje jsme dále pod hlavičkou spolku Pro Semanín získali dotaci 20 tisíc Kč na pořízení poslední části výstavních vitrín. Spolek svépomocně dovybavil boční vstup kostela velkou uvítací tabulí, lavicí a stojany s tištěnými průvodci kostelem ve světových jazycích. Památkové a umělecké předměty v kostele jsou nově opatřeny popiskami. 

   Konec školního roku 2017: návštívila nás semanínská škola  a výstava Náš kraj očima našich Němců viz facebook.

 

       Daří se nám oslovovat třeba i spiritisty? Zdá se, že ano, viz článek v týdeníku Spirit.

 

   Z dostaveníčka fotografů.  Nádherné snímky jsou umístěny na facebooku ve skupině Kostel Semanín.

skupina fotografů - foto Klaus Müllerfoto Zdeněk Vondráček 2foto Jana Vondráčkováfoto Klaus Müller 3foto Jana Vondráčkováfoto David Šotolafoto Jana Vondráčková

Společná velikonoční večeřeberánek pečený na ohni Posezení u ohně 30.4. kapela na   povídání o Velikonocích pro MŠmodel zvonice, Hřebečské  muzeum Göppingen

  Společná večeře na Zelený čtvrtek,      "čarodějnické" posezení u ohně 30.4. 2017     a povídání o Velikonocích pro MŠ

  Poslední foto: model naší zvonice v  muzeu v Göppingen.          Nové poznatky o semanínském zvonu z roku 1609:

 

  Svépomocné úpravy v lednu 2017. Hotový je otočný rám pro keramický reliéf křížové cesty (na obr. 1 a 2), umožňující ukazovat i zadní stranu, na níž je patrný výrobní postup. Na některých reliéfech se dochovala pečeť (obr. 3). Nese bavorský zemský znak a nápis: K.B.H.Z.A. MÜNCHEN 1, což znamená Königlich bayerisches Hauptzollamt, tj. hlavní celní úřad bavorského království. Křížová cesta byla totiž vyrobena a tudíž i proclena v Mnichově v roce 1908. 

křížová cestazadní strana pečeť na reliéfu křížové cestycelek presbytář se sochamiobě sochy

 Obr. 5 a 6 ukazují nové umístění soch Jáchyma a Anny. Na bílé stěně vyniká výraz postav, který bychom mohli nazvat "manželská výměna názorů". Pár v patetické póze spočívá přes 250 let, neboť je pozůstatkem původního oltáře z roku 1760.   

  

  Zima 2016/2017.  Děti ze školky se přišly podívat na betlém, zazpívat si koledy a zapískat si na hlíněné slavíky.

  betlémMŠ u betlémuhraní a zpívání koledpískání na slavíkypískání o vánoční bohoslužběhlinění slavíci

   Níže: předvánoční úklid byl kvůli renovaci kůru velmi náročný. Povolali jsme odbornou firmu. Tříkrálovou sbírku (foto 3) letos odstonali všichni koledníci. Přesto byl její výnos historicky nejvyšší, děkujeme.  Fota 4-6 zachycují  Putování za koledami 

  úklid kostelaÚklid 2   Tříkrálová sbírka   Putování 2Putování za koledami 1Putování 3                                                                                                                         

  Kůr je zrestaurován. Byly odkryty detaily, o ktrých jsme neměli tušení. Prkna před použitím v kostele sloužila nejspíše jako divadelní kulisy či nějaká slavobrána. Jsou členěna na čtverce, v nichž jsou přes šablonu malované jednotlivé figury, šipky, kruhy aj.    

celý podhledzprava: dráček, znak s orlicí, půl hvězdydva znaky s orlicíptáčekZdobené hrany trámůkůr

2. obr.: půl hvězdy, orlice, drak. 3. obr.: dva znaky s orlicí. 5. foto: nejstarší je výzdoba červenou rudkou - "mřížky" na hranách trámů.

 

   Rok 2016 v obrazech: narozeninové setkání, pálení čarodějnic,                        návštěva z Anenské Studánky,

narozeninyoheňMiss čerodějnicezpívánív kostele

  sborový den svitavské Církve bratrské,       koncert Pavly Boučkové a Jiřího Michálka,     nová houpačka - má 10m zhup!,

charitní trhstolyzpěvačaplný sálnová houpačkapremiéra

  exkurze z Holubice,                                                          neobvyklí hosté u jezírka,     Jarní vycházka do Farského lesa

teta Anička na exkurziteta Jana a strejdovépřed farouzimní papoušekdudek  Farský les

                                                                                

   Zimní bohoslužba v teple a putování za koledami / leden 2016

   Když je kostel vymrzlý a na bohoslužbu přichází málo lidí, slavíme v teplé domácnosti. Další fotky jsou z tradičního ekumenického putování za koledami na konci ledna. Jde se zimní krajinou z českotřebovské Javorky do Semanína, ohřejeme se u klobás a svařáku v kuchyni na faře a zazpíváme koledy v kostele, letos s doprovodem kytary (Honza Rybka) a houslí (Anička Voleská).

zimní bohoslužba v domácnosti, kde je tepleji ...  Na trase z Javorky do Semanínauž se blížíme k Semanínuklobásy a svařák u krbuzahráli Honza Rybka na kytaru a Anička Voleská na housličkyzpívání koled

                                                            

 Vánoční pískání na hlíněné slavíky - prosinec 2015 

  O vánocích jsme předváděli lidový zvyk vánočního pískání na trylkující keramické ptáčky, na který jsme přišli po nálezu zlomků obdobných píšťalek v Semanínském potoce a studování historických pramenů. Zvyk je doložený v rozmezí let 1700 - 1850 pro celou Střední Evropu. Pískali jsme při bohoslužbách o vánocích ve farním  kostele v České Třebové, v Semaníně a v Litomyšli.                    

  Zde jsou jednotlivé odkazy:        nahrávka Českého rozhlasu ze Semanína            amatérské video z litomyšlského kostela            

      odborný historický článek      a       cizojazyčné stránky       o hlíněných slavících všech světových kultur

SemanínČeská Třebovápřipraveno pro dětipískáníopravená podlahaprvní výstavka s vánočním tématemkostelní betlém      Poslední tři obr.: hotové opravy roku 2015. Od Pardubického kraje jsme obdrželi 50 tisíc Kč na opravu podlahy a omítek bočního vchodu kostela a 20 tisíc na novou vitrínu do výklenku.  Napoprvé v ní byl vystaven kostelní betlém a části zrušených branek hlavního oltáře.

 

Bartolomějská pouť 23.8. 2015:

126345pozvánka

Rozhlasová reportáž o kostele 15.8. (20:00 - 22:00 minuta vysílání)

 

Semanínská renesance na festivalu pravěku v Křivolíku 20.6. 2015, na který nás přizvalo sdružení Bacrie, abychom společně propagovali historii regionu.

1243   135

                                       Koncert a kresby Dagmar Voňkové 16.5.  Paní Voňková nás svým představením plně uchvátila - jak originální hrou a zpevěm, tak kresbami i vyprávěním.    Video z koncertu: https://www.youtube.com/watch?v=TZM1lABk6ek

 

Narozeniny Miloše Kolovratníka s cimbálovkou a prasetem 14.6. 2015. Počet účastníků na zahradě kulminoval asi na 120 kusech, z toho utopených či opilých: 0, zaseklých na skluzavce: 1. 

123746

   

   Oltář je od jara 2015 po pěti letech odborných prací kompletní. Nejnáročnější krok rekonstrukce kostela stál 1,3 milionu Kč, většinou z dotací Ministerstva kultury. Restaurovali manželé Ševčíkovi z Přelouče. Foto č. 3 ukazuje stav před opravou.

presbytářdetail6laviceoheň2

                Čarodějnice 30.4. 2015. Přijeli českotřebovsští farníci, semanínští Němci a skupinky z Dolního Újezda a z Církve bratrské.

  

 

Léto 2014: výstava komixů Ještě jsme ve válce

Zaujme i malé dětiplakátdetail   zpěvačkavýstavkaz kůruobecenstvo

                                                                                                            Koncert a výstavka obrazů písničkářky Henriette 26.4. 2014

 

 

Zimní táboření na Kozlově a zpívání u betléma v Semaníně 25.1. 2014:

  Do kostela na prohlídku a na faru se ohřát v třeskutém mraze dorazilo z kozlovského Zimního táboření kolem stovky turistů z různých koutů ČR. Ke zpívání u betléma se sešla asi čtyřicítka lidí, většinou mimo okruh českotřebovské farnosti. Přidáváním slok dávali najevo, že dobře si může zazpívat i nahodilá sešlost, navzdory mrazu a únavě po výšlapu zimním lesem.

 zimní táboření Kozlov 25.1. 2014 turisté po ohřátí na faře Zpíváme vánoční písně, Josef Klíč doprovází na violocellozpěváciNa Kozlov jsme šli trasu, kterou organizovalo ČSOP Zlatá studánka, foto Darina Kvasničková

  Další fotografie z výšlapu od paní Dariny Hruškové: http://bahen.rajce.idnes.cz

Video z vycházek: http://oik.cz/2014/01/video-jubilejni-zimni-taboreni/

 

Video Cestovní pas Městského muzea Česká Třebová se semanínským kostelem: 

 

Tříkrálová sbírka leden 2014:

Tříkrálovka s poníkem   foto Jiří Junger alias Sezemák    plakát Jan SmolaJan SmolaEva Holubová na saxofon

                                                  Vánoční koncert skupiny Nažhaveni                 Výstava fotografií Jana Smoly - léto 2013

 

Napsali o exurzi k nám pořadatelé konference A Rocha 2013: 

             

Bartolomějská pouť 25.8. 2013 - s fenomenálním violoncellistou Josefem Klíčem (všimněte si - sedíme již na nových židlích!)

s obětním stolemJosefvšichni       justýnaj

                                                                                                                                          Křtiny Justýny Voleské 11.8. 2013 

  

Investice v kostele v roce 2013.  Díky dárci kostel získal umělecky hodnotný čerstvě zrestaurovaný obraz, jehož autor a doba vzniku není známa. Barevnost, osvětlení a kompozice napovídá na sedmnácté století. Námětem je svatá rodina včetně Jáchyma a Anny.  Schody na kůr chody na kůr v ceně 54.000 Kč zadotovalo v listopadu 2012 Biskupství v Hradci Králové z dotačního titulu Pardubického kraje.  Pro rok 2013 kostel održel rovnou dvě dotace od Pardubického kraje, což je prý unikum. Je to díky tomu, že jedna část je pro restaurování oltáře (cca 50.000 Kč), kterou realizuje farnost, a druhá část je na nové vitríny pro expozici (cca 60.000 Kč), kterou realizuje sdružení Pro Semanín.  Zakoupili jsme 50 nových židlí. Docela pěkně se na nich sedí...

Nově získaný obraz Svaté rodiny od dárce včetně odborné restaurace  Umístění nového obrazu   Nové schody na kůr z podzimní dotace Pardubického kraje přes Biskupství v Hradci Králové  schody z boku      Ekumenický výlet za bledulemi

                                                                                                                              Ekumenický výlet do Farského lesa 21.4. 2013

 

Semanínské reálie na výstavě v České Třebové 2012. Na zahajovací výstavě nově otevřeného Městského muzea v České Třebové byly vystaveny zrestaurované oltářní obrazy z kostela v Semaníně, řazené do konce 17. století ( 1696 dostavba kostela). Ve vestibulu muzea vysí tabule, zobrazující areál našeho kostela s expozicí Semanínské renesance, jako upozornění na významné památky Českotřebovska.

     leták výstava   obrazy ze semanínského oltáře  tabule ve vestibulu muzea         všichniVerešovi

                                                                                                              křtiny Vanesa Verešová a Alžběta Smyčková 23.9. 2012

 

 Výstava Boris Kjulleněn 21.8. - 16.9. 2012 a

plakátvýstavaBoris (vlevo) s Jirkouve stodole  Adam zpět

                                                                                           Bartolomějská pouť 26.8. 2012       rozhlasová reportáž pro ČR Pardubice

    

5.5. 2012 - videoklip Měj rád svého bližního / Pepa Nos v Semaníně zde:

 

před odhalenímpo odhalenípan Löschinger1farní velikonoční večeře 2012 dle Hagady 2farní velikonoční večeře 2012 dle Hagady 3

29.4. 2012 - odhalení pomníku a reportáž Radiožurnál                   Velikonoční večeře 2012 podle židovských tradic u Herynků 2012.
 

   

     Dlouhodobé aktivity:                                      Postup oprav interiéru kostela:                      Exteriér kostela:  

12postup opravinteriérKostel