#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Ukončené veřejné zakázky

 

VZ oprava střechy čp.75 (rok 2009)

Zadávací řízení bylo dokončeno. Zastupitelstvo obce vybralo jako dodavatele stavby firmu: Radoslav Vaňous, Semanín 138

 

VZ Místní komunikace pro RD (rok 2009)

Zadávací řízení bylo dokončeno. Zastupitelstvo obce vybralo jako dodavatele stavby firmu STRABAG a.s., odštěpný závod Ostrava.

 

VZ Vodovod a kanalizace pro RD (rok 2009)

Výzva k předložení nabídky

 

Zadávací řízení bylo dokončeno. Zastupitelstvo obce vybralo jako dodavatele stavby firmu A.B.V. spol. s r.o., Ústí nad Orlicí