#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Vyhlášky, zákony, směrnice, pravidla

Místní vyhlášky

 

 

Název vyhlášky

Nařízení obce

o místním poplatku ze psů Typ: PDF dokument, Velikost: 119.05 kB

 

o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství Typ: PDF dokument, Velikost: 124.05 kB

 

Obecně závazná vyhláška č.1/2022, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (2.2 MB) (2.05 MB)

Obecně závazná vyhláška č.1/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství na území obce Semanín (1.97 MB)                                                     

Účinnost

 

1.1.2024

 

1.1.2024

 

1.1.2023

 

1.1.2022

 

Řád veřejného pohřebiště obce Semanín (683.74 kB) 1.5.2021
   
Obecně závazná vyhláška č.2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

1.ledna 2020

 

Obecně závazná vyhláška č.1/2019 o místním poplatku ze psů (1.34 MB) 1.ledna 2020

Nařízení obce Semanín č.2/2019 o zákazu podomního a pochůzkového projede na území obce


 

Nařízení obce Semanín č.3/2006 o stavební uzávěře (1.49 MB)


Nařízení obce Semanín č.2/2006 o stavební uzávěře (923.17 kB)


OZV č.1/2006 o závazných částech Územního plánu obce Semanín (5.34 MB)


Obecně závazná vyhláška Obce Semanín 2/2004 (289.08 kB)            


Nařízení obce Semanín 2/2003 o podmínkách spalování rostlinných materiálů na území obce (379.58 kB)


Obecně závazná vyhláška obce Semanín č.1/2002 o zvýšení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí (302.68 kB)


OZV 1/2001 stanovení systému shromažďování, sběru a třídění kom. a stav. odpadu (1.17 MB)

 

 
   

Důležité zákony

  • zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím
  • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
  • zák. č. 500/2004 Sb. o správní řád
  • zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník
  • zák. č. 90/2012 Sb. zákon o obchodních korporacích
  • zák. č. 280/2009 Sb. daňový řád

Směrnice

Pravidla

 

12.7.2019

 

 

13.1.2007

13.1.2007

1.1.2007

1.1.2005

 

1.5.2003

1.1.2003

 

1.1.2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9.2020