#

Více informací a odkaz ke stažení aplikace.

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Vyhlášky, zákony, směrnice

Místní vyhlášky

 

Název vyhlášky

Účinnost

   
Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, o místním poplatku ze psů 1.ledna 2020
Obecně závazná vyhláška č.2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

1.ledna 2020

 

č. 2/13 o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství 1.7.2013
Nařízení obce Semanín č.2/2019 o zákazu podomního a pochůzkového projede na území obce

Obecně závazná vyhláška č.2/2012 o místním poplatku ze psů (1.1 MB)

 

OZV č.1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. (1.18 MB)

OZV č.1/2006 o závazných částech Územního plánu obce Semanín (5.34 MB)

OZV 4/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru a třídění kom. odpadů (1.29 MB)    

                         

Nařízení obce Semanín 2/2003 o podmínkách spalování rostlinných materiálů na území obce (379.58 kB)

Obecně závazná vyhláška obce Semanín č.1/2002 o zvýšení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí (302.68 kB)

 

OZV 1/2001 stanovení systému shromažďování, sběru a třídění kom. a stav. odpadu (1.17 MB)

 

 
   

Důležité zákony

  • zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím
  • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
  • zák. č. 500/2004 Sb. o správní řád
  • zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník
  • zák. č. 90/2012 Sb. zákon o obchodních korporacích
  • zák. č. 280/2009 Sb. daňový řád

Směrnice

 

12.7.2019

 

13.7.2012

13.1.2007

 

 

1.1.2004

 

1.5.2003

 

1.1.2003

 

1.1.2002