#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Obsah

SVOZ TKO V ROCE 2020 BUDE PROVÁDĚN KAŽDÝ TÝDEN 
VE STŘEDU 

Odpady

Popelnice slouží výhradně pro odkládání studeného popela a tuhých domovních odpadů. Je zakázáno do nich ukládat odpad, který by mohl ohrozit nejen zdraví občanů, ale i osádky sběrného vozu nebo takový odpad, který by mohl způsobit poruchu vyklápěcího mechanismu, či těžkosti při vyprazdňování nádob do vozu. K popelnici přistavené k odvozu nesmí být připevněn řetěz, či jiný zajišťovací prostředek. Do popelnice nepatří kovové nebo jiné tvrdé předměty jako kameny, stavební suť apod., také odpad ze zahrad, či seno.

Zjistí-li osádka sběrného vozu, že v nádobě je odpad, který tam nepatří, nádobu nevyprázdní do doby, než bude tento odpad z nádoby odstraněn. Dojde-li tímto způsobem k poškození vozidla, má provozovatel vozidla právo uplatnit nárok na úhradu vzniklé škody vůči tomu, kdo poruchu zavinil. Nádoby nesmí být přeplňovány. Aby nedošlo k zamrznutí odpadů v nádobě je třeba, aby víka nádob byla řádně uzavírána na ochranu před deštěm a sněhem. Dojde-li k zamrznutí nádoby, je povinností vlastníka nádoby závadu odstranit.  V letním období se doporučuje odpadové nádoby občas vypláchnout , popř. vydezinfikovat a vysušit.

Sběrný dvůr je otevřen v zimním období 8.1.,5.2.,2020(od 13 do 17hodin)od března do konce listopadu 2020 každou středu od 13:00 - 17:00 hodin.  Poplatek za svoz tuhého komunálního odpadu na rok 2020 je 500,- Kč osoba/rok.

Z DŮVODU KARANTÉNY JE SBĚRNÝ DVŮR AŽ DO 31.3.2020 UZAVŘEN!!!

 

Od 1.1.2020 je obec povinna odebírat použité jedlé a rostlinné tuky.

NÁDOBA NA JEDLÉ A ROSTLINNÉ TUKY JE UMÍSTĚNA VE SBĚRNÉM DVOŘE.

Rozestavění kontejnerů