#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Obsah

Zajímavosti

Semanínské podzemí

Koncem 19. a začátkem 20. století byly v Semaníně pokusy o těžbu uhlí a a lupku. Z této doby se v lesích nad obcí zachovaly dvě štoly. V některých místech je ve štolách do dnešní doby patrná původní výdřeva. Štoly jsou díky závalům poměrně krátké 12 a 40 m. V některých místech se však rozšiřují díky rozsáhlým trhlinám v opukovém nadloží. Pro značnou nestabilitu okolní opuky jsou tyto štoly nepřístupné a jejich průzkum lze vysloveně nazvat životu nebezpečným. Proto zásadně nedoporučujeme do těchto štol vstupovat. Pro všechny zájemce přinášíme několik fotografií, které pořídil pan Jaroslav Šanda.