#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Hřbitov 

Obec Semanín patří k těm obcím, které mají hřbitov umístěný přímo uprostřed obce na návsi. Semanínský hřbitov se nachází za kamennou ohradní zdí v areálu kostela sv. Bartoloměje.

 

Semanínský hřbitov je veřejným pohřebištěm sloužícím především pro občany obce Semanín. Provozovatelem hřbitova je Obec Semanín. Poplatek za pronájem hrobového místa včetně smluvní ceny za služby spojené s pronájmem je 30,-Kč/m2/rok.

Řád pohřebiště

Řád pohřebiště je předpis, který na základě zákona o pohřebnictví č. 256/2001 Sb., vydává provozovatel pohřebiště jako vnitřní předpis pro nájemce hrobových míst, subjekty zajišťující potřebné služby (např. kameníci), návštěvníky a osoby konající práce pro provozovatele pohřebiště a provozovatele pohřebiště samotného. Úplné znění tohoto předpisu je v přiloženém souboru.

Řád veřejného pohřebiště obce Semanín (5.99 MB)

V souvislosti s dodržováním Řádu pohřebiště upozorňujeme nájemce hrobových míst, že mají povinnost nahlásit provozovateli pohřebiště především uložení nové urny do urnového hrobu, provádění jakýchkoliv stavebních úprav na hrobě (výměna pomníku, rámu apod.) a v případě úmrtí nájemce hrobového místa je povinností pozůstalých projednat v dědickém řízení i dědice hrobového místa, který uzavře novou smlouvu s provozovatelem pohřebiště.

 

Nutné úpravy na hřbitově

V minulosti byly hroby na hřbitově umísťovány s poměrně velkorysým odstupem a často i poměrně chaoticky. Abychom předešli možným problémům s nedostatkem místa v budoucnosti, bude nutné u některých hrobů upravit polohu popřípadě je úplně přesunout. Toto je samozřejmě možné pouze u urnových hrobů. Z uvedeného důvodu žádáme všechny nájemce hrobových míst (urnových hrobů), kteří uvažují o celkové rekonstrukci hrobu, aby kontaktovali obecní úřad v souvislosti s upravením polohy hrobu.

Děkujeme za pochopení.

hřbitov

hřbitov

hřbitov