#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Zajímavosti z historie i současnosti Semanína a okolí.

 

Semanínské památky s výkladem

Nevšední obec Semanín dříve i nyní

- lidé, příroda, širší okolí, zajímavosti -

Vážení přátelé,

pod tímto pracovním názvem pomalu vzniká spisek, který by měl shrnout všechny významné zajímavosti o obci, která se může pyšnit velmi bohatou historií, hodnotnými památkami a přírodou v okolí a činným kulturním a sportovním životem.

Zveřejnění v této rozpracované a neucelené podobě na internetových stránkách má za úkol zejména podnítit širší diskuzi o daná témata a vůbec jednotlivé podklady shromáždit. Teprve časem pak může vzniknout obsahově uhlazenější a věcně podložené dílo. Potom bychom se mohli pokusit shromážděné skutečnosti vydat v reprezentativnější tištěné podobě, aby dílko pomohlo rozšířit povědomí o nevšednosti Semanína.

Vzhledem k autorským právům musíme tuto práci považovat za určité dočasné provizorium, prováděné soukromou či soukromými osobami právě za účelem budoucího uceleného zkompletování a vydání, včetně vypořádání všech autorských práv. Proto do té doby z tohoto místa prosíme nerozmnožujte texty ani obrázky pro jiné než soukromé a jednorázové použití a navíc vždy uveďte zdroj, nebo přímo tzv. copyright, který je pod příslušnými materiály, nebo alespoň na konci kapitol uveden.

Čeho chceme prací dosáhnout? Kromě „rozšíření slávy Semanína“jde i o ryze hospodářské pohnutky. Chtěli bychom do pracovní skupiny získat co nejširší okruh přátel Semanína, včetně osob geograficky vzdálenějších a osob, ke kterým v Semaníně nebyl osud milostivý a přesto na původní domov nezanevřeli – po válce odsunutí němečtí Semaníňáci.

Na základě široké společné činnosti se potom můžeme ucházet o příspěvky i z mezistátních fondů, případně privátních sponzorů a prostřednictvím nich zlepšit neutěšený stavSemanínských památek –jedinečnou zvonici, dále kostel, hřbitov, pískovcový mostek, před školou, kamenné kříže a další.

Za daným účelem vytváříme v součinnosti s obcí a farností též nadaci Semanínské památky, do které vás srdečně zveme.

10.4. 2006, David Smyčka – Semanín 103.