#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Program obnovy vesnice

Obec Semanín se v roce 1999 přihlásila k Programu obnovy venkova (POV) a jako základní programový dokument schválilo zastupitelstvo obce dne 8.12.1999 Program obnovy venkova pro Obec Semanín.  Jednotlivé body tohoto programu byly v následujících letech plněny nebo přestaly být aktuální, a Program obnovy venkova bylo nutné v průběhu následujících let měnit a doplňovat, a proto zastupitelstvo obce nejprve v roce 2004 a znovu pak v roce 2009 Programu obnovy venkova  aktualizovalo.

V současné době je tedy platné aktualizované znění Programu obnovy venkova č. 3, přijaté zastupitelstvem obce dne 14.9.2009  pod č. usnesení. 42/09.

Po volbách do obecního zastupitelstva v roce 2010 došlo k významné obměně zastupitelstva, což přináší přehodnocení priorit v dalším rozvoji obce. Je tedy pravděpodobné, že z tohoto důvodu dojde i k přijetí nového Programu obnovy venkova pro naši obec. V této souvislosti rádi přijmeme podněty našich spoluobčanů týkající se budoucího rozvoje naší obce. Své připomínky a podněty mohou spoluobčané sdělovat prostřednictvím e-mailu ou.semanin@tiscali.cz 

V přiložených souborech si můžete prostudovat dosud schválené Programy obnovy venkova a posoudit, co se nám již podařilo zrealizovat a co nás ještě čeká, případně se zamyslet nad tím na co jsme zapomněli a co by se mělo v nové verzi POV pro Obec Semanín objevit.