#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Pravidla hlášení místním rozhlasem v Semaníně

Požádat o vyhlášení rozhlasem je třeba nejpozději 15 minut před stanovenou dobou hlášení. Poplatek za hlášení jsou žadatelé povinni uhradit před provedením hlášení. V případě telefonického či elektronicky objednání hlášení (např. žadatel je ze vzdálené obce či města) může být žadateli vystavena faktura, nepřijde-li zaplatit poplatek osobně. Obecní úřad si dále vyhrazuje právo ze závažných důvodů odmítnout provést hlášení místním rozhlasem. ( porucha rozhlasu, nevhodnost hlášení, odmítnutí z důvodu konání pohřbu a pod. )

Hlášení pro komerční účel  .......................... 100,- Kč bez DPH