#

Více informací a odkaz ke stažení aplikace.

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

SVOZ TKO V ROCE 2021 BUDE PROVÁDĚN KAŽDÝ TÝDEN 

VE STŘEDU 

KONTAJNERY 2021.xlsx (11.39 kB)

 

Odpady

Popelnice slouží výhradně pro odkládání studeného popela a tuhých domovních odpadů. Je zakázáno do nich ukládat odpad, který by mohl ohrozit nejen zdraví občanů, ale i osádky sběrného vozu nebo takový odpad, který by mohl způsobit poruchu vyklápěcího mechanismu, či těžkosti při vyprazdňování nádob do vozu. K popelnici přistavené k odvozu nesmí být připevněn řetěz, či jiný zajišťovací prostředek. Do popelnice nepatří kovové nebo jiné tvrdé předměty jako kameny, stavební suť apod., také odpad ze zahrad, či seno.

Zjistí-li osádka sběrného vozu, že v nádobě je odpad, který tam nepatří, nádobu nevyprázdní do doby, než bude tento odpad z nádoby odstraněn. Dojde-li tímto způsobem k poškození vozidla, má provozovatel vozidla právo uplatnit nárok na úhradu vzniklé škody vůči tomu, kdo poruchu zavinil. Nádoby nesmí být přeplňovány. Aby nedošlo k zamrznutí odpadů v nádobě je třeba, aby víka nádob byla řádně uzavírána na ochranu před deštěm a sněhem. Dojde-li k zamrznutí nádoby, je povinností vlastníka nádoby závadu odstranit.  V letním období se doporučuje odpadové nádoby občas vypláchnout , popř. vydezinfikovat a vysušit.

Sběrný dvůr je otevřen v zimním období od 1. prosince do 28. února vždy první středu v měsíci (od 13 do 17 hodin) od 1.března do 30. listopadu 2021 každou středu od 13:00 - 17:00 hodin.  

 

Poplatek za svoz tuhého komunálního odpadu na rok 2021 je 500,- Kč osoba/rok.

Platbu můžete zaslat na č.ú.: 3652886349/0800

Variabilní symbol: uveďte své rodné číslo

Do zprávy pro příjemce vypište jména poplatníků, za které platbu provádíte.

 

Sběrný dvůr