#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

UPOZORNĚNÍ PRO POPLATNÍKY

Poplatek za svoz tuhého komunálního odpadu na rok 2024 je 850- Kč osoba/rok.

Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 30. června příslušného kalendářního roku.

Více info v Obecně závazné vyhlášce o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

 

SVOZ TKO V ROCE 2024 BUDE PROVÁDĚN KAŽDÝ TÝDEN

VE STŘEDU 

 

Platbu můžete zaslat na č.ú.: 3652886349/0800 nebo osobně na OÚ.

Variabilní symbol: uveďte své rodné číslo

Do zprávy pro příjemce vypište jména poplatníků, za které platbu provádíte.

Odpady

Popelnice slouží výhradně pro odkládání studeného popela a tuhých domovních odpadů. Je zakázáno do nich ukládat odpad, který by mohl ohrozit nejen zdraví občanů, ale i osádky sběrného vozu nebo takový odpad, který by mohl způsobit poruchu vyklápěcího mechanismu, či těžkosti při vyprazdňování nádob do vozu. K popelnici přistavené k odvozu nesmí být připevněn řetěz, či jiný zajišťovací prostředek. Do popelnice nepatří kovové nebo jiné tvrdé předměty jako kameny, stavební suť apod., také odpad ze zahrad, či seno.

Zjistí-li osádka sběrného vozu, že v nádobě je odpad, který tam nepatří, nádobu nevyprázdní do doby, než bude tento odpad z nádoby odstraněn. Dojde-li tímto způsobem k poškození vozidla, má provozovatel vozidla právo uplatnit nárok na úhradu vzniklé škody vůči tomu, kdo poruchu zavinil. Nádoby nesmí být přeplňovány. Aby nedošlo k zamrznutí odpadů v nádobě je třeba, aby víka nádob byla řádně uzavírána na ochranu před deštěm a sněhem. Dojde-li k zamrznutí nádoby, je povinností vlastníka nádoby závadu odstranit.  V letním období se doporučuje odpadové nádoby občas vypláchnout , popř. vydezinfikovat a vysušit.

Sběrný dvůr je otevřen v zimním období od 1. prosince do 29. února vždy první středu v měsíci 3.1., 7.2., (od 13 do 17 hodin) od 1.března do 30. listopadu 2024 každou středu od 13:00 - 17:00 hodin. 

DO SBĚRNÉHO DVORA NELZE ODEVZDAVAT PNEUMATIKY!!!!

PROVOZNÍ ŘÁD SBĚRNÉHO DVORA SEMANÍN (7.97 MB) 

SVOZOVÝ PLÁN PRO ROK 2024 Typ: JPG obrázek, Velikost: 262.75 kB

ROZESTAVĚNÍ KONTEJNERŮ PRO ODVOZ POSEKANÉ TRÁVY 2024 Typ: XLSX dokument, Velikost: 12.9 kB

Rozestavění kontejnerů