#

Více informací a odkaz ke stažení aplikace.

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Spolek Pro Semanín

Základní údaje:

obchodní jméno:  Pro Semanín, spolek
sídlo: Semanín 103, 56002 Česká Třebová, 
IČO: 72063858
 
registrace u Krajského soudu Hradec Králové
 
č. účtu: 236095544/0300 ČSOB Česká Třebová 
      
hlavní charakteristika spolku: -  všeobecný rozvoj Semanína
 
cílové oblasti:  - obnova kulturních památek     
                          - rozvoj cestovního ruchu
                          - rozvoj kulturně – společenských a sportovních aktivit v obci
                          - rozvoj a upevňování sousedských vztahů v obci
                          - ochrana přírody, krajiny a životního prostředí v obci a v jejím okolí
 
revizní zpráva k účetnímu období, zveřejnění:  do 30.3. následujícího roku na stránkách www.obecsemanin.cz/obcanske-sdruzeni-pro-semanin/dokumenty/

                                                                                                                           

                                                             18.3. 2017  Ing. David Smyčka,
                                                                                  předseda spolku
 

Sponzoři, spolupracovníci, opodstatnění naší činnosti (dokument Word ke stažení)

Aktivity:

 

   poutač     

          Provozujeme expozici Semanínská renesance

      v kostele sv. Bartoloměje:  www.obecsemanin.cz/o-obci/kostel-semanin

             Píšeme seriál  z historie Semanína

                                            výřez renesanční mapy se Semanínem

 

           Budujeme naučné  Semanínské stezky

               

                         Semaninské stezky/

  

Odkrýváme historii semanínského hrnčířství:

   popularizace hrnčířství

 

Otevíráme kostel veřejnosti:  www.obecsemanin.cz/o-obci/kostel-semanin/

 Areál kostela sv. Bartoloměje

Pořídili jsme nový zvon pro semanínskou zvonici:

pořízení nového zvonu 2010

    

Dobrovolnické aktivity na návsi

aktivity na návsi

 

Podílíme se také na vzhledu návsi

vzhled parčíkuvzhled hřbitova

 

 

      

Diskuze k článku:Diskuze je aktivní

V diskuzi je celkem 0 příspěvků