#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Spolek Pro Semanín

Základní údaje:

obchodní jméno:  Pro Semanín, spolek
sídlo: Semanín 103, 56002 Česká Třebová, 
IČO: 72063858 - spolek má v rejstříku spolků aktuálně status "neaktivní"
 
registrace u Krajského soudu Hradec Králové
 
 
      
hlavní charakteristika spolku: -  všeobecný rozvoj Semanína
 
cílové oblasti:  - obnova kulturních památek     
                          - rozvoj cestovního ruchu
                          - rozvoj kulturně – společenských a sportovních aktivit v obci
                          - rozvoj a upevňování sousedských vztahů v obci
                          - ochrana přírody, krajiny a životního prostředí v obci a v jejím okolí
 
revizní zpráva k účetnímu období, zveřejnění:  do 30.3. následujícího roku na stránkách www.obecsemanin.cz/obcanske-sdruzeni-pro-semanin/dokumenty/

                                                                                                                           

                                                             18.3. 2017  Ing. David Smyčka,
                                                                                  předseda spolku
 

 

Aktivity:

  současný stavpřemístěníhistorie Plačkova křížekam nový prvek umístíme v parkurozpočet Obnova Plačkova torza

  V roce 2021 se zaměříme na  Obnovu torza Plačkova kříže.  Hotový záměr bychom chtěli oslavit v rámci Bartolomějské poutě 22.8. 2021.  Součástí bude výstavka kreseb pana Wintera - Neprakty, beseda s paní Winterovou, poutní bohoslužba a posezení na farní zahradě s hudbou.  A protože nám nadace VIA přes veřejnou sbírku na darujme.cz nabídla, že zdvojnásobí Vaše dary na náš letošní projekt až do výše 20.000 Kč, prosíme letos všechny naše příznivce, aby nám případné příspěvky (i ty na podporu programu poutě či jakoukoli činnost spolku Pro Semanín) posílali přes www.darujme.cz

  Dary od Vás použijeme na dofinancování Obnovy Plačkova torza a pokud zbyde, také na restaurování malovaných prken ve zvonici (dohromady i s prkny asi 75.000Kč). Veškeré transakce spolku za proběhlý rok zveřejňujeme v sekci Dokumenty.   Děkujeme!

  Obnovu Plačkova torza podporuje nadace VIA:

  logo VIA     

 poutač Semanín v umění     Stále zveme na výstavu ve zvonici:  Semanín v umění

 

   poutač     

          Provozujeme expozici Semanínská renesance

      v kostele sv. Bartoloměje:  www.obecsemanin.cz/o-obci/kostel-semanin

 

             Píšeme seriál  z historie Semanína

                                            výřez renesanční mapy se Semanínem

 

           Budujeme naučné  Semanínské stezky

               

   Semaninské stezky/  vodotrysk u knajpovištěpřístřeše

                  Od května 2012 můžete využívat nové tábořiště u knajpoviště - s přístřeškem i vodotryskem!

  

Odkrýváme historii semanínského hrnčířství:

   popularizace hrnčířství

 

Otevíráme kostel veřejnosti:  www.obecsemanin.cz/o-obci/kostel-semanin/

 Areál kostela sv. Bartoloměje

Pořídili jsme nový zvon pro semanínskou zvonici:

pořízení nového zvonu 2010

    

Dobrovolnické aktivity na návsi

aktivity na návsi

 

Podílíme se také na vzhledu návsi

vzhled parčíkuvzhled hřbitova