#

Více informací a odkaz ke stažení aplikace.

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Spolek Pro Semanín

Základní údaje:

obchodní jméno:  Pro Semanín, spolek
sídlo: Semanín 103, 56002 Česká Třebová, 
IČO: 72063858
 
registrace u Krajského soudu Hradec Králové
 
č. účtu: 236095544/0300 ČSOB Česká Třebová 
      
hlavní charakteristika spolku: -  všeobecný rozvoj Semanína
 
cílové oblasti:  - obnova kulturních památek     
                          - rozvoj cestovního ruchu
                          - rozvoj kulturně – společenských a sportovních aktivit v obci
                          - rozvoj a upevňování sousedských vztahů v obci
                          - ochrana přírody, krajiny a životního prostředí v obci a v jejím okolí
 
revizní zpráva k účetnímu období, zveřejnění:  do 30.3. následujícího roku na stránkách www.obecsemanin.cz/obcanske-sdruzeni-pro-semanin/dokumenty/

                                                                                                                           

                                                             18.3. 2017  Ing. David Smyčka,
                                                                                  předseda spolku
 

Sponzoři, spolupracovníci, opodstatnění naší činnosti (dokument Word ke stažení)

Aktivity:

 

   poutač     

          Provozujeme expozici Semanínská renesance

      v kostele sv. Bartoloměje:  www.obecsemanin.cz/o-obci/kostel-semanin

             Píšeme seriál  z historie Semanína

                                            výřez renesanční mapy se Semanínem

 

           Budujeme naučné  Semanínské stezky

               

                         Semaninské stezky/

  

Odkrýváme historii semanínského hrnčířství:

   popularizace hrnčířství

 

Otevíráme kostel veřejnosti:  www.obecsemanin.cz/o-obci/kostel-semanin/

 Areál kostela sv. Bartoloměje

Pořídili jsme nový zvon pro semanínskou zvonici:

pořízení nového zvonu 2010

    

Dobrovolnické aktivity na návsi

aktivity na návsi

 

Podílíme se také na vzhledu návsi

vzhled parčíkuvzhled hřbitova

 

 

      

Zpět
Nový příspěvek

Pro vložení příspěvku musíte správně odpovědět na otázku:

Kolik je jedna plus jedna?

Poznámka: Tato diskuze je moderovaná. Hanlivé příspěvky, protiprávní příspěvky apod. budou z diskuze odebrány!