#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Vyhlášky, zákony

Místní vyhlášky

 

Název vyhlášky

Účinnost

   
č.2 o místním poplatku ze psů 10.7.2016
č.1/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů 10.7.2016
č. 2/13 o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství 1.7.2013
 
   

Důležité zákony

  • zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím
  • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
  • zák. č. 500/2004 Sb. o správní řád
  • zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník
  • zák. č. 90/2012 Sb. zákon o obchodních korporacích
  • zák. č. 280/2009 Sb. daňový řád