#

Více informací a odkaz ke stažení aplikace.

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Aktuální sdělení o stavu jakosti pitné vody ve vodovodu Semanín

Typ: ostatní
ze dne 24.7.2020

Výsledky rozboru

Aktuální sdělení o stavu jakosti pitné vody ve vodovodu Semanín VAK Jablonné nad Orlicí

Před zahájením čerpacího pokusu 22.7. v 7:45 byla hodnota zákalu na 1,51 NFU (norma v síti 5) železo na 0,24 mg/l (norma 0,2 mg/l v síti). Po hodinovém maximální čerpání z vrtu (7 l/s) s kalením do příkopu poblíž ČS, u kterého jste byl přítomen byla v 8:45 naměřena hodnota zákalu 57,5 NFU a železa 8,65 mg/l. Na základě vzájemných konzultací s hydrogeologem Ing. Kalouskem s ověřením předpokladu, že dochází k znečištění v námi jímané zvodni, bylo proto přistoupeno ke snížení čerpání na 2,5 l/s. Po cca hodině byl již patrný ústup zákalu a v 13:15 byl na hodnotě 1,33 NFU a železo na 0,1 mg/l. I přes příznivé výsledky bylo však raději přistoupeno k dalšímu dlouhodobému odčerpávání a 23.7. v 5:45 byl odebrán další vzorek s výsledky zákalu 0,473 NFU a železem pod možnou stanovitelnou hranici 0,02 mg/l. Ihned proto bylo přistoupeno k přepojení vrtu na výtlak a následnému plnění VDJ. Dnes v 7:30 byl odebrán další vzorek se zákalem pod 1 NFU, čili před víkendem se situace jeví jako velice příznivá a neočekáváme další zhoršení kvality vod. Na základě výsledků během čerpacího pokusu byla ze strany hydrogeologa Ing. Kalouska s nejvyšší pravděpodobností určena jako příčina zvýšeného obsahu železa a s tím spojeného zákalu ve vrtu možná dotace vod, resp. “přisávání”, z nadložních terciérních sedimentů a to zřejmě přirozenou cestou, jelikož kamerová prohlídka z roku 2017, kterou jsme podrobně zkoumali žádnou poruchu výstroje neodhalila. I přes to však provedeme novou kamerovou prohlídku, kterou zároveň spojíme s výměnou nautily ve vrtu, tak aby bylo možné bez dalších omezení čerpat optimální množství, při kterém nedochází k přisávání zákalu z horninového prostředí, tedy max. 2,5 l/s. O dané realizaci Vás budu s předstihem informovat. Nouzové ani náhradní zásobování nebude třeba.


Přílohy

Vytvořeno: 24. 7. 2020
Poslední aktualizace: 24. 7. 2020 12:08
Autor: