Navigace

Obsah

Kostel Semanín

   Kostel sv. Bartoloměje v Semaníně spravuje římskokatolická farnost Česká Třebová. Interiér prošel rekonstrukcí díky mnoha dotačním, sponzorským a dobrovolnickým aktivitám včetně spolupráce semanínských Čechů a Němců. Kostel je využíván víceúčelově. Kromě bohoslužeb je instalovaná stálá expozice Semanínská renesance, pořádají se koncerty, výstavy a různá setkávání.

  V Semaníně bývá bohoslužba 1x měsíčně v sobotu či v neděli. Slavnostní je poutní mše koncem srpna ke svatému Bartoloměji. Příležitostně probíhají ekumenické bohoslužby se členy jiných církví nebo dvojjazyčné bohoslužby se semanínskými Němci. Zde je týdenní program bohoslužeb českotřebovské farnosti .

   

    Expozice Semanínská renesance   Expozice Semanínská renesance

  

 

O Semanínských stezkách, o kostele, o zvonici aj. s Českým rozhlasem Pardubice   (kostel: 4. - 18. minuta)                         

podzimz bokuprůvodkostel je otevřenýz kůruHrají Peštovi

  Podzim 2017                                               Bartolomějská pouť 2017 - více snímků viz: facebook

 Oprava průčelí odhalila např. letopočet stavby kostela na vrcholovém sloupku štítu a torzo červené malby na původní fasádě. Nová smetanová fasáda ladí s mléčně kávovými odstíny zrestaurované nápisové desky a pískovcového portálu.

průčelí2lešení v srpnuhistorický průzkum fasádyčervená barva na staré omítceodstranění uvolněných omíteknápisdeskaletopočet uprostřed slkoupkusloupek s obnoveným letopočtemz lešeníněmecké náhrobky

 

z kůruz podkůruopékánívšichni         výstava do září

   Konec školního roku 2017: návštívila nás semanínská škola, viz též facebook

                                                                                               O výstavě Náš kraj očima našich Němců viz facebook.

 

   Daří se nám oslovovat třeba i spiritisty? Zdá se, že ano, viz článek v týdeníku Spirit.

   Z dostaveníčka fotografů.  Nádherné snímky jsou umístěny na facebooku ve skupině Kostel Semanín.

skupina fotografů - foto Klaus Müllerfoto Zdeněk Vondráček 2foto Jana Vondráčkováfoto Klaus Müller 3foto Jana Vondráčkováfoto David Šotolafoto Jana Vondráčková

Společná velikonoční večeřeberánek pečený na ohni           Posezení u ohně 30.4. kapela na           povídání o Velikonocích pro MŠ

  Společná večeře na Zelený čtvrtek,                 "čarodějnické" posezení u ohně 30.4. 2017     a povídání o Velikonocích pro MŠ

 

 pořízení vitrínnápisyoprava fasády průčelí ostění bočního vchoduostění sákristiesponzoři

  Stavební investice a dotace 2017. Pardubický kraj je k nám opět velmi štědrý. Pod hlavičkou spolku Pro Semanín jsme získali dotaci 20 tisíc Kč na pořízení poslední části vitríny z celkových osmi. Dále pod hlavičkou farnosti 160 tisíc Kč na opravu fasády průčelí kostela a 90 tisíc Kč na restaurování všech pískovcových prvků v kostele. Dotace činí asi 3/4 nákladů, zbytek dospoříme z darů a pronájmů. Letos nás tedy čeká hodně práce, včetně postavení lešení k průčelí, což se částečně dotkne provozu hřbitova. Prosíme proto o pochopení a děkujeme všem dárcům!

  Nové poznatky o semanínském zvonu z roku 1609:  nápis na zvonu v Běstvině z roku 1617    model zvonice, Hřebečské  muzeum Göppingen

   též o zvonařovi, který zvon ulil       či o donátorovi, jenž zvon zaplatil    Poslední foto: model naší zvonice v  muzeu v Göppingen.

 

  Svépomocné úpravy v lednu 2017. Hotový je otočný rám pro keramický reliéf křížové cesty (na obr. 1 a 2), umožňující ukazovat i zadní stranu, na níž je patrný výrobní postup. Na některých reliéfech se dochovala pečeť (obr. 3). Nese bavorský zemský znak a nápis: K.B.H.Z.A. MÜNCHEN 1, což znamená Königlich bayerisches Hauptzollamt, tj. hlavní celní úřad bavorského království. Křížová cesta byla totiž vyrobena a tudíž i proclena v Mnichově v roce 1908. 

křížová cestazadní strana pečeť na reliéfu křížové cestycelek presbytář se sochamiobě sochy

 Obr. 5 a 6 ukazují nové umístění soch Jáchyma a Anny. Na bílé stěně vyniká výraz postav, který bychom mohli nazvat "manželská výměna názorů". Pár v patetické póze spočívá přes 250 let, neboť je pozůstatkem původního oltáře z roku 1760.   

 tabule, lavice a stojan  návrh tabule  štítky, poutače, letáky a průvodce  plánek do průvodce

    V rámci spolku Pro Semanín rozvíjíme "přátelskost" našeho kostela. Do předsíně chystáme uvítací tabuli, která kromě historie kostela a rodu ze Semanína představí i aktivity farnosti.  Předsíň doplníme lavicí a stojanem na turistické letáky.  Popisovacími štítky doplníme umělecké a památkové předměty z vybavení kostela. Připravujeme poutače do výklenků na průčelí kostela, tištěného průvodce kostelem včetně cizojazyčných mutací a dotisk turistických letáků.

 

  Zima 2016/2017.  Děti ze školky se přišly podívat na betlém, zazpívat si koledy a zapískat si na hlíněné slavíky.

  betlémMŠ u betlémuhraní a zpívání koledpískání na slavíkypískání o vánoční bohoslužběhlinění slavíci

   Níže: předvánoční úklid byl kvůli renovaci kůru velmi náročný. Povolali jsme odbornou firmu. Tříkrálovou sbírku (foto 3) letos odstonali všichni koledníci. Přesto byl její výnos historicky nejvyšší, děkujeme.  Fota 4-6 zachycují  Putování za koledami 

  úklid kostelaÚklid 2   Tříkrálová sbírka   Putování 2Putování za koledami 1Putování 3                                                                                                                         

  Kůr je koncem roku 2016 po dvou etapách zrestaurován. Při očišťování podhledu se objevily doposud skryté detaily. Prkna před použitím v kostele sloužila nejspíše jako divadelní kulisy či nějaká slavobrána. Jsou rozčleněna na čtverce, uprostřed nichž jsou přes šablonu namalované jednotlivé figury, jinde zase šipky, kruhy a čáry.   

celý podhledzprava: dráček, znak s orlicí, půl hvězdydva znaky s orlicíptáčekZdobené hrany trámůkůr

              2. foto z leva: půl hvězdy, orlice, drak. 3. foto: dva znaky s orlicí. 4. foto: ptáček. 5. foto: nejstarší výzdobou jsou červenou rudkou nakreslené "mřížky" na zkosených hranách trámů.

celekkůr před restaurováním              domlouvání postupu s restaurováním kazatelnyodkrytý nápisvýrobní štítek na velkém kříživelký kříž

                                     2. foto: stav před restaurováním.               Foto 3.-6.: promýšlení restaurování kazatelny. Odkrytý nápis z realizace roku 1931 dokládá, že zhotovitelem je stejná královéhradecká firma, která dodala i velký kříž.

 

 

   Rok 2016 v obrazech: narozeninové setkání, pálení čarodějnic,                        návštěva z Anenské Studánky,

narozeninyoheňMiss čerodějnicezpívánív kostele

  sborový den svitavské Církve bratrské,            koncert Pavly Boučkové a Jiřího Michálka,          nová houpačka - má 10m zhup!,

charitní trhstolyzpěvačaplný sálnová houpačkapremiéra

  exkurze z Holubice,                                                               neobvyklí hosté u jezírka,           Jarní vycházka do Farského lesa

teta Anička na exkurziteta Jana a strejdovépřed farouzimní papoušekdudek  Farský les

                                                                                

   Zimní bohoslužba v teple a putování za koledami / leden 2016

   Když je kostel vymrzlý a na bohoslužbu přichází málo lidí, slavíme v teplé domácnosti. Další fotky jsou z tradičního ekumenického putování za koledami na konci ledna. Jde se zimní krajinou z českotřebovské Javorky do Semanína, ohřejeme se u klobás a svařáku v kuchyni na faře a zazpíváme koledy v kostele, letos s doprovodem kytary (Honza Rybka) a houslí (Anička Voleská).

zimní bohoslužba v domácnosti, kde je tepleji ...  Na trase z Javorky do Semanínauž se blížíme k Semanínuklobásy a svařák u krbuzahráli Honza Rybka na kytaru a Anička Voleská na housličkyzpívání koled

                                                            

 Vánoční pískání na hlíněné slavíky - prosinec 2015 a Tříkrálová sbírka - leden 2016

  O vánocích jsme předváděli lidový zvyk vánočního pískání na trylkující keramické ptáčky, na který jsme přišli po nálezu zlomků obdobných píšťalek v Semanínském potoce a studování historických pramenů. Zvyk je doložený v rozmezí let 1700 - 1850 pro celou Střední Evropu. Pískali jsme při bohoslužbách o vánocích ve farním  kostele v České Třebové, v Semaníně a v Litomyšli.                    

  Zde jsou jednotlivé odkazy:        nahrávka Českého rozhlasu ze Semanína            amatérské video z litomyšlského kostela            

      odborný historický článek      a       cizojazyčné stránky       o hlíněných slavících všech světových kultur

SemanínČeská Třebovápřipraveno pro dětipískáníopravená podlahaprvní výstavka s vánočním tématemkostelní betlém      Poslední tři obr.: hotové opravy roku 2015. Od Pardubického kraje jsme obdrželi 50 tisíc Kč na opravu podlahy a omítek bočního vchodu kostela a 20 tisíc na novou vitrínu do výklenku v bočním vchodu.  Napoprvé v ní byl vystaven kostelní betlém a část výzdoby ze zrušených branek hlavního oltáře.

 

Bartolomějská pouť 23.8. 2015:

 

126345pozvánka

Rozhlasová reportáž o kostele 15.8. (20:00 - 22:00 minuta vysílání)

 

Semanínská renesance na festivalu pravěku v Křivolíku 20.6. 2015, na který nás přizvalo sdružení Bacrie, abychom společně propagovali historii regionu.

1243   135

                                       Koncert a kresby Dagmar Voňkové 16.5.  Paní Voňková nás svým představením plně uchvátila - jak originální hrou a zpevěm, tak kresbami i vyprávěním.    Video z koncertu: https://www.youtube.com/watch?v=TZM1lABk6ek

 

Narozeniny Miloše Kolovratníka s cimbálovkou a prasetem 14.6. 2015. Počet účastníků na zahradě kulminoval asi na 120 kusech, z toho utopených či opilých: 0, zaseklých na skluzavce: 1. 

123746

   

   Oltář je od jara 2015 po pěti letech odborných prací kompletní. Nejnáročnější krok rekonstrukce kostela stál 1,3 milionu Kč, většinou z dotací Ministerstva kultury. Restaurovali manželé Ševčíkovi z Přelouče. Foto č. 3 ukazuje stav před opravou.

presbytářdetail6laviceoheň2

                Čarodějnice 30.4. 2015. Přijeli českotřebovsští farníci, semanínští Němci a skupinky z Dolního Újezda a z Církve bratrské.

  

 

Léto 2014: výstava komixů Ještě jsme ve válce

Zaujme i malé dětiplakátdetail   zpěvačkavýstavkaz kůruobecenstvo

                                                                                                            Koncert a výstavka obrazů písničkářky Henriette 26.4. 2014

 

 

Zimní táboření na Kozlově a zpívání u betléma v Semaníně 25.1. 2014:

  Do kostela na prohlídku a na faru se ohřát v třeskutém mraze dorazilo z kozlovského Zimního táboření kolem stovky turistů z různých koutů ČR. Ke zpívání u betléma se sešla asi čtyřicítka lidí, většinou mimo okruh českotřebovské farnosti. Přidáváním slok dávali najevo, že dobře si může zazpívat i nahodilá sešlost, navzdory mrazu a únavě po výšlapu zimním lesem.

 zimní táboření Kozlov 25.1. 2014 turisté po ohřátí na faře Zpíváme vánoční písně, Josef Klíč doprovází na violocellozpěváciNa Kozlov jsme šli trasu, kterou organizovalo ČSOP Zlatá studánka, foto Darina Kvasničková

  Další fotografie z výšlapu od paní Dariny Hruškové: http://bahen.rajce.idnes.cz

Video z vycházek: http://oik.cz/2014/01/video-jubilejni-zimni-taboreni/

 

Video Cestovní pas Městského muzea Česká Třebová se semanínským kostelem: 

 

Tříkrálová sbírka leden 2014:

Tříkrálovka s poníkem   foto Jiří Junger alias Sezemák    plakát Jan SmolaJan SmolaEva Holubová na saxofon

 Vánoční koncert skupiny Nažhaveni:  fotografie Jiřího Jungra                      Výstava fotografií Jana Smoly - léto 2013

 

Napsali o exurzi k nám pořadatelé konference A Rocha 2013: 

             

Bartolomějská pouť 25.8. 2013 - s fenomenálním violoncellistou Josefem Klíčem (všimněte si - sedíme již na nových židlích!)

s obětním stolemJosefvšichni       justýnaj

                                                                                                                                          Křtiny Justýny Voleské 11.8. 2013 

  

Investice v kostele v roce 2013.  Díky dárci kostel získal umělecky hodnotný čerstvě zrestaurovaný obraz, jehož autor a doba vzniku není známa. Barevnost, osvětlení a kompozice napovídá na sedmnácté století. Námětem je svatá rodina včetně Jáchyma a Anny.  Schody na kůr chody na kůr v ceně 54.000 Kč zadotovalo v listopadu 2012 Biskupství v Hradci Králové z dotačního titulu Pardubického kraje.  Pro rok 2013 kostel održel rovnou dvě dotace od Pardubického kraje, což je prý unikum. Je to díky tomu, že jedna část je pro restaurování oltáře (cca 50.000 Kč), kterou realizuje farnost, a druhá část je na nové vitríny pro expozici (cca 60.000 Kč), kterou realizuje sdružení Pro Semanín.  Zakoupili jsme 50 nových židlí. Docela pěkně se na nich sedí...

Nově získaný obraz Svaté rodiny od dárce včetně odborné restaurace  Umístění nového obrazu   Nové schody na kůr z podzimní dotace Pardubického kraje přes Biskupství v Hradci Králové  schody z boku      Ekumenický výlet za bledulemi

                                                                                                                              Ekumenický výlet do Farského lesa 21.4. 2013

 

Semanínské reálie na výstavě v České Třebové 2012. Na zahajovací výstavě nově otevřeného Městského muzea v České Třebové byly vystaveny zrestaurované oltářní obrazy z kostela v Semaníně, řazené do konce 17. století ( 1696 dostavba kostela). Ve vestibulu muzea vysí tabule, zobrazující areál našeho kostela s expozicí Semanínské renesance, jako upozornění na významné památky Českotřebovska.

     leták výstava   obrazy ze semanínského oltáře  tabule ve vestibulu muzea         všichniVerešovi

                                                                                                              křtiny Vanesa Verešová a Alžběta Smyčková 23.9. 2012

 

 Výstava Boris Kjulleněn 21.8. - 16.9. 2012 a

plakátvýstavaBoris (vlevo) s Jirkouve stodole  Adam zpět

                                                                                           Bartolomějská pouť 26.8. 2012       rozhlasová reportáž pro ČR Pardubice

    

5.5. 2012 - videoklip Měj rád svého bližního / Pepa Nos v Semaníně zde:

 

před odhalenímpo odhalenípan Löschinger1farní velikonoční večeře 2012 dle Hagady 2farní velikonoční večeře 2012 dle Hagady 3

29.4. 2012 - odhalení pomníku a reportáž Radiožurnál                   Velikonoční večeře 2012 podle židovských tradic u Herynků 2012.
 

   

     Dlouhodobé aktivity:                                      Postup oprav interiéru kostela:                      Exteriér kostela:  

12postup opravinteriérKostel

 

                                       


 

                       

Zpět
Nový příspěvek

Pro vložení příspěvku musíte správně odpovědět na otázku:

Po kolika kolech jezdí běžné auto?

Poznámka: Tato diskuze je moderovaná. Hanlivé příspěvky, protiprávní příspěvky apod. budou z diskuze odebrány!